Nieuwe AED bij AI

Hartveiligheid is heel belangrijk en voor het Academie instituut. Om de inzet van burgerhulpverleners te waarborgen is er een AED op de gevel van het voormalige badhuis opgehangen. De AED is onderdeel van meerdere gezondheidsinstellingen in Utrecht Oost die gezamenlijk de handen ineen hebben geslagen voor de hartveiligheid. De verschillende gebouwen met huisartsen, fysio’s en apotheken hebben in Oost nu een AED aan de gevel. De AED’s zijn gerealiseerd door Sterre & Stad, zij heeft in Utrecht ruim 120 AED’s mogen ophangen.

De AED’s worden beheerd en gemonitord op afstand via GPS. Na inzet worden ze binnen 24u gewisseld voor een nieuwe AED. De AED hangt aan de achterzijde van het pand aan de Zonstraat thv 116 in het steegje.