Logopedie

Hanneke Bax biedt logopedische therapie gericht op:

Geen persoon is hetzelfde en geen stem is hetzelfde. Naast het aanleren van adem- en stemtechnieken en bijbehorende verandering in lichaamshouding maakt ze gebruik van:

Vergoeding
Logopedie wordt vergoed vanuit het basispakket. Bij de meeste verzekeraars heeft u een verwijzing van een arts nodig. In sommige gevallen kunt u ook binnen komen via Directe Toegankelijkheid Logopedie. Kijk hiervoor in de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering.

Stemcoaching
Wanneer u graag begeleiding wenst op het gebied van stem, zang, verstaanbaarheid of presentatie (maar er geen sprake is van een klacht) kunt u terecht bij Bestemming Bereikt trainingen. Voor individuele coaching geldt hetzelfde tarief als voor logopedie. Voor groepstrainingen (bijvoorbeeld een training voor leerkrachten gericht preventie van stemproblemen of gericht op verbale presentatietechnieken) gelden andere tarieven.

“De stem is de spiegel van de ziel” “Laat je stem horen!” “Adembenemend!”

Hanneke Bax | logopedist/stemtherapeut
T: 06-18018761
E: info@bestemming-bereikt.com
W: www.bestemming-bereikt.com
Aanwezig op dinsdag (12.00-20.00uur) en donderdag (8.00-16.00uur) op het Academie Instituut.

Hanneke staat ingeschreven bij de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie en staat geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici en het register ‘méér dan larynxmanipulatie’. Daarnaast is ze aangesloten bij kwaliteitskring Stemkring Zuid.