Klachtenregeling

Wij doen onze uiterste best om al onze patiënten naar tevredenheid te behandelen. Mocht u desondanks toch een klacht over de behandeling, de behandelaar en/of de organisatie hebben, dan waarderen wij het zeer als u dat aan ons kenbaar maakt. Wij raden u aan om in zo’n geval een gesprek aan te gaan met uw fysiotherapeut of met de bestuurder van de praktijk. Indien gewenst kan daar een familielid of iemand uit uw vriendenkring bij aanwezig zijn. Mocht dit gesprek voor u niet de gewenste oplossing bieden dan kunt u een bemiddelingsgesprek aanvragen. Middels een klachtenformulier, verkrijgbaar bij de administratie, kunt u eventueel schriftelijk een klacht indienen. Verdere informatie hierover vindt u in de brochure: ‘Een klacht over uw fysiotherapeut’ die in de wachtkamer ligt.

Zie voor verdere informatie ook www.keurmerkklachtenregeling.nl.

Vanaf 1 januari 2017 is de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz) van kracht onder andere voor klachten en geschillen. Deze wet regelt hoe klachten over zorgaanbieders ingediend kunnen worden en hoe opvolging moet worden gegeven aan de klacht.

Op grond van deze wet moeten alle zorgaanbieders een klachtenregeling hebben, aangesloten zijn bij een geschilleninstantie en een onafhankelijke klachtenfunctionaris aanbieden.

De Stichting Keurmerk Fysiotherapie regelt dit voor al haar aangesloten therapeuten. Iedere Keurmerk Fysiotherapeut moet u kunnen informeren over wat te doen als u een klacht heeft over zijn/haar handelen.

De behandeling van uw klacht over een Keurmerk therapeut begint HIER.