Dr. Simone Gouw

Naam: Dr. Simone Gouw
E-mail: SimoneGouw@AcademieInstituut.nl
BIG: 59911708804

Fysiotherapeut

Specialisaties
+ Kaakfysiotherapeut
+ Psychosomatisch fysiotherapeut
+ Fysiotherapeut-gnatholoog

 

Biografie
Simone is in 2009 afgestudeerd als fysiotherapeut, waarna zij zich verder specialiseerde in de orofaciale en psychosomatische fysiotherapie. Na het afronden van beide opleidingen in 2012, kreeg zij de mogelijkheid om als fysiotherapeut tussen de tandartsen de opleiding Gnathologie op de afdeling Tandheelkunde van het Radboudumc Nijmegen te starten. Vanuit het wetenschappelijke deel van deze opleiding startte zij met haar promotieonderzoek naar bruxisme (tandenknarsen en kaakklemmen). In 2015 studeerde zij af als fysiotherapeut-gnatholoog en op 8 mei 2019 promoveerde zij op haar proefschrift ‘Bruxism and physical therapy – a physio-logical perspective’. Zij werkt momenteel als orofaciaal en psychosomatisch fysiotherapeut op het Academie Instituut en als wetenschappelijk docent binnen de opleiding Gnathologie. In haar onderzoek werkte zij onder andere met polysomnografisch onderzoek (slaaponderzoek) in samenwerking met de afdeling Klinische Neurofysiologie. Zij is tevens betrokken bij het masteronderwijs op de Hogeschool Utrecht, Hogeschool Arnhem-Nijmegen en de Universiteit van Gent. Zij is één van de schrijvers van het herziene beroepsprofiel van de orofaciaal fysiotherapeut.

 

Vakgebied
Als kaakfysiotherapeut en psychosomatisch fysiotherapeut behandel ik voornamelijk patiënten met kaakgerelateerde klachten, stressgerelateerde klachten en chronische pijnklachten. Het zal bijvoorbeeld veel mensen verrassen dat veel vormen van hoofdpijn en nekpijn hun oorsprong kunnen hebben in het kauwstelsel, een goed voorbeeld is hoofdpijn door flink kaakklemmen of tandenknarsen. Dat psychosociale factoren mee kunnen spelen in het ontstaan, onderhouden of versterken van bruxisme wordt mooi weergegeven door de Nederlandse taal: “verbijten”, “doorbijten”, “de kiezen op elkaar zetten”. Ik werk over het algemeen veel met uitgebreide uitleg en adviezen, waardoor patiënten ‘self-supportive’ worden in het onder controle krijgen én houden van de klachten. Ook zet ik vaak mijn netwerk in, zodat complexe problematiek een multidisciplinaire aanpak krijgen. Daarnaast ben ik nauw betrokken bij het stagebeleid.

Publicaties

 • Gouw S, de Wijer A, Creugers NHJ, Kalaykova SI. Bruxism: Is there an indication for muscle-stretching exercises? Int J Prosthodont. 2017;30:123-132

 • Gouw S, de Wijer A, Creugers NHJ, Kalaykova SI. Diagnostic tools and management strategies used by specialized dentists and physical therapists for patients with bruxism a Delphi procedure. Int J Dent Oral Health 2018;4(3).

 • Gouw S, de Wijer A, Kalaykova SI, Creugers NHJ. Masticatory muscle stretching for the management of sleep bruxism: a randomised controlled trial. J Oral Rehabil. 2018;45(10):770-776.

 • Gouw S, de Wijer A, Bronkhorst EM, Kalaykova SI, Creugers NHJ. Association between self-reported bruxism and anger and frustration. J Oral Rehabil. 2019;46(2):101-108.

 • Gouw S, Frowein A, Braem C, de Wijer A, Creugers NHJ, Pasman JW, Doorduin J, Kalaykova SI. Common central regulation of jaw and neck muscles during sleep bruxism: an EMG coherence analysis. [Under Review at J Oral Rehabil]

 • De Wijer A, Gouw S, Steenks M. Hoofdstuk 21: La physiothérapie chez les patients souffrant de DAM et d’algies orofaciales. In: Saulue P, Lalugue JF, Palla S, Michelotti A. Asymétrie et fonction. Quintessence Publishing, France: 2017.

 • Gouw S, de Wijer A, Creugers NHJ, Kalaykova SI. Sind Muskeldehnungsübungen bei Bruxismus indiziert? Zeitschrift für Kraniomandibuläre Funktion 2018;10(1):1-19.


 • Gouw S. Fysiotherapeut-gnatholoog: brug tussen wetenschap en patiëntenzorg. FysioPraxis, oktober 2015

 • Gouw S. Fysiotherapeut, pijn en disfunctie. Nederlands tandartsenblad, oktober 2017

 • Wijer A de, Gouw S, Beurskens C. Beroepsprofiel Orofaciaal Fysiotherapeut, NVOF 2018.

 • Gouw S, Wijer A de. Psychosomatische aspecten binnen de orofaciale fysiotherapie praktijk. FysioPraxis, 2019.