Psychosomatische Fysiotherapie

De psychosomatisch werkend fysiotherapeut (PSF) herkent en beïnvloedt de complexe relatie tussen bewegend functioneren, psychisch functioneren en de psychosociale context. Zij heeft zich gespecialiseerd in de behandeling van klachten die met spanning of stress te maken hebben, onbegrepen lichamelijke klachten en chronische (pijn)klachten.

Er wordt niet altijd een duidelijke lichamelijke oorzaak gevonden voor lichamelijke klachten, terwijl de impact op het dagelijks leven tegelijkertijd fors kan zijn. Psychosomatische klachten kunnen zich uiten in vermoeidheid of onbegrepen pijnklachten, duizeligheid en hoofdpijn maar ook in spier- en gewrichtspijn, benauwdheid, hartkloppingen of druk op de borst. Het is inmiddels goed bekend dat het lichaam en de psyche elkaar beïnvloeden. Het is voor een goed herstel van uw lichamelijke klachten dan ook van belang om ook de context (uw omgeving) in kaart te brengen.

De psychosomatisch fysiotherapeut helpt u in vergroten van uw inzicht in de klacht en begeleidt u in het herstellen van het verstoorde evenwicht tussen spanning en ontspanning en tussen belasting en belastbaarheid. Er wordt van u een eigen inbreng verwacht en een actieve inzet in het herstel- en veranderingsproces.

Het verschil met de psycholoog is dat de PSF zich primair richt op de lichamelijke klacht en niet op de psychologische klacht. De psychologie wordt gezien als belemmerende factor in het herstel van de lichamelijke klacht.

Fysiotherapeut