Fysiotherapie

Expertise Centra

Op het Academie Instituut zijn verschillende expertise centra. Expertise centra zijn nauwe samenwerkingen van meerdere (gespecialiseerde) fysiotherapeuten die als team een gezamenlijk doel nastreven, bijvoorbeeld hoog-kwalitatieve zorg bieden aan een specifieke patiëntengroep. Alle fysiotherapeutische specialisaties die binnen onze praktijk werkzaam zijn, vindt u onder ‘Fysiotherapie’.

Programma’s

Op het Academie Instituut worden verschillende programma’s aangeboden.