Zorgverzekering en kosten

HET ACADEMIE INSTITUUT HEEFT CONTRACTEN MET ALLE ZORGVERZEKERAARS

VERGOEDING FYSIOTHERAPIE
Wij adviseren u om vóór aanvang van de behandelingen uw zorgverzekering polis te controleren. Zo bent u de hoogte van de voorwaarden van uw verzekering ten aanzien van de vergoeding fysiotherapie en/of manuele therapie. Ook kunt u veel informatie vinden op FysioVergoedingen.nl.

 

PAAR FEITJES ?

 • Fysiotherapie en manuele therapie worden over het algemeen niet vergoed vanuit de basisverzekering.

 • Echter bij chronische zorg fysiotherapie, na de eerste 20 behandelingen, worden de behandeling vergoed vanuit het basispakket.

 • Behandelingen bij een andere praktijk tellen mee in één kalenderjaar voor het totaal. Bent u bijvoorbeeld verzekerd voor 9 behandelingen per jaar en heeft u al 3 behandelingen gehad bij een praktijk elders dan krijgt u dit kalenderjaar nog 6 behandelingen vergoed.

 • Graag maken wij u erop attent dat u van uw zorgverzekeraar niet op één en dezelfde dag op twee verschillende locaties een behandeling mag ondergaan.

 • Wij wijzen u erop dat het te allen tijde uw eigen verantwoordelijkheid is om bij uw zorgverzekeraar te controleren of zittingen al dan niet vergoed worden en raden u aan daartoe de polisvoorwaarden te raadplegen of contact op te nemen met uw zorgverzekeraar. Op het Academie Instituut kunnen wij alleen een niet-bindende indicatie geven van de vergoeding.

 • Als u voor de behandeling die u ondergaat verzekerd bent, wordt uw factuur meestal automatisch doorgestuurd naar uw verzekeraar. U hoeft dan zelf niets te doen. Als u niet verzekerd bent of niet bent aangesloten bij een gecontracteerde verzekeraar, ontvangt u aan het begin van elke maand een factuur met daarop het aantal behandelingen en het bijbehorende bedrag dat u dient te voldoen.

ZORGVERZEKERING

 • Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie (DTF)
  De DTF maakt dat de patiënt steeds meer de regie in eigen hand heeft. De patiënt kan immers zonder verwijzing van huisarts en/of specialist direct bij de  fysiotherapeut of manueeltherapeut terecht.

 • Aanvullende verzekering

  Het is belangrijk dat de patiënt zich goed aanvullend verzekerd. Fysiotherapie wordt niet altijd vanuit het basispakket vergoed. Per aanvullende verzekering zijn er grote verschillen in het aantal behandelingen dat vergoed wordt. Voor patiënten met een chronische aandoening geldt dat zij vanuit de basisverzekering vergoed worden. De eerste twintig behandelingen moet de patiënt echter zelf betalen! Een goede aanvullende verzekering is daarom zeer van belang.

 • “Chronisch” leidt tot verwarring
  De overheid heeft een lijst samengesteld met zogenaamde ‘chronische indicaties’. Het betreft een lijst met aandoeningen waarbij de vergoeding voor fysiotherapie grotendeels vanuit de basisverzekering geregeld wordt. Er is voor deze vergoeding een verwijzing door een arts of specialist nodig. Alleen wanneer een aandoening voorkomt op de lijst is er sprake van een chronische indicatie.

TARIEVENLIJST 2021

Deze lijst geldt voor personen die alleen een basisverzekering hebben afgesloten of bij personen die hun aanvullende verzekering voor fysiotherapie al hebben gebruikt in het jaar 2021.

Voor personen die aanvullend verzekerd zijn bij de door ons gecontracteerde verzekeraars geldt een ander tarief. Voor meer informatie kunt u de lijst in de wachtkamer raadplegen, kijken op FysioVergoeding.nl of navraag doen bij de receptie.