Zorgverzekering en kosten

HET ACADEMIE INSTITUUT HEEFT CONTRACTEN MET ALLE ZORGVERZEKERAARS

VERGOEDING FYSIOTHERAPIE
Check voordat u bij ons start met behandelingen de polis van uw zorgverzekeraar: wat vergoeden zij voor fysiotherapie of manuele therapie in het lopende jaar. Op de site Fysiovergoeding.nl is algemene informatie over vergoeding fysiotherapie te vinden.

PAAR FEITJES
• Fysiotherapie en manuele therapie worden meestal niet vergoed uit de basisverzekering.
• Er zijn klachten die wel vergoed worden vanuit de basisverzekering. Deze klachten staan vermeld op de lijst chronische aandoeningen. De eerste 20 zittingen komen altijd voor uw eigen rekening: via uw aanvullende verzekering en/of letterlijk uit uw portemonnee. Vanaf de 21e behandeling volgt vergoeding vanuit de basisverzekering, waarbij voor sommige aandoeningen een maximale termijn geldt van een aantal maanden.
• Behandelingen bij een andere praktijk tellen mee in één kalenderjaar voor het totaal. Bent u bijvoorbeeld verzekerd voor 9 behandelingen per jaar en heeft u elders al 3 behandelingen gehad dan krijgt u dit kalenderjaar nog 6 behandelingen vergoed.
• Uw zorgverzekeraar staat niet toe dat u op één dag bij twee verschillende fysiotherapeuten / locaties behandeld wordt.
• U bent zelf verantwoordelijk om te controleren of zittingen al dan niet vergoed worden. Raadpleeg uw polisvoorwaarden of neem contact op met uw zorgverzekeraar. Op het Academie Instituut kunnen wij alleen een niet-bindende indicatie geven van de vergoeding.
• Als u voor uw behandeling verzekerd bent, sturen wij onze factuur rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar. Als u niet verzekerd bent of de zittingen uit uw aanvullende verzekering verbruikt zijn ontvangt u aan het begin van elke maand een factuur met daarop het aantal uitgevoerde behandelingen en het bedrag dat u daarvoor aan ons dient te voldoen.

ZORGVERZEKERING
Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie (DTF)
De DTF maakt dat de patiënt steeds meer de regie in eigen hand heeft. U kunt zonder verwijzing van huisarts of specialist naar de fysiotherapeut of manueeltherapeut.
Aanvullende verzekering
Als u vaak fysiotherapie nodig heeft kan een goede aanvullende verzekering belangrijk zijn. Voor patiënten met een chronische aandoening geldt dat zij vanuit de basisverzekering vergoed worden, nadat zij de eerste twintig behandelingen zelf betaald hebben!
“Chronisch” leidt tot verwarring
Er bestaat geen chronische fysiotherapie. De overheid heeft een lijst samengesteld met zogenaamde ‘chronische indicaties’. Alleen als een aandoening op deze lijst staat is er sprake van chronisch. Voor vergoeding is een verwijzing van een arts of specialist noodzakelijk.

TARIEVENLIJST
Deze lijst geldt voor personen die alleen een basisverzekering hebben of het aantal zittingen in hun aanvullende verzekering voor het lopende jaar gebruikt hebben.
Voor personen die aanvullend verzekerd zijn bij de door ons gecontracteerde verzekeraars geldt een ander tarief. Voor meer informatie kunt u de map in de wachtkamer raadplegen, kijken op Fysiovergoeding.nl of navraag doen bij de receptie.

LET OP: Eerste afspraak zonder/met verwijzing
Uw eerste afspraak bestaat uit een screening, intake en een onderzoek. Op basis hiervan wordt aansluitend de eerste behandeling gegeven. Dit zijn 2 sessies fysiotherapie, die maximaal 45 tot 50 minuten duren, elke sessie kent een eigen tarief.