Parkinson

De ziekte van Parkinson is een complexe ziekte. Mensen ervaren problemen met dagelijkse activiteiten, zoals lopen, aankleden, spreken of eten. Maar ook psychische problemen zoals depressie, problemen met het nemen van initiatief behoren tot de symptomen.

Door deze verscheidenheid aan problemen zijn vaak meerdere zorgverleners betrokken bij de behandeling. Dat maakt de behandeling multidisciplinair. Wanneer welke soort zorgverlener betrokken raakt en welk soort behandeling effectief kan zijn is afhankelijk van de problemen die de persoon ervaart.

Behandeling door een ParkinsonNet-zorgverlener
Specifieke deskundigheid, kennis en kunde van zorgverleners is noodzakelijk. Samenwerken en afstemmen met zowel de persoon met parkinson als collega zorgverleners is daarom van groot belang. Dat maakt de netwerkzorg rondom en met de mens effectief. Een zorgverlener aangesloten bij ParkinsonNet biedt deze zorg.

Wat kan het Academie Instituut voor u betekenen?
Het Academie Instituut is aangesloten bij het ParkinsonNet, het landelijke netwerk voor gespecialiseerde Parkinson zorgverleners. Onder persoonlijke en deskundige begeleiding van een fysiotherapeut wordt er een behandelplan op maat gemaakt met als doel het vergroten van de zelfredzaamheid of op basis van de door u gestelde doelen.

Verwijzing en vergoeding:
Voor de fysiotherapeutische behandeling van Parkinson klachten is een verwijzing nodig van de huisarts of medisch specialist (neuroloog). Parkinson is een chronische indicatie voor fysiotherapie. Na de eerste 20 behandelingen die u zelf betaald of uit het aanvullende pakket komen, wordt de fysiotherapie vergoedt uit de basisverzekering. 

Fysiotherapeuten