Echografie

Het Academie Instituut beschikt over de mogelijkheid om geavanceerd echografisch onderzoek uit te voeren.

Het gebruik van diagnostische echografie binnen een fysiotherapie praktijk heeft als doel om visueel inzicht te krijgen in de vermeende aandoening van de patiënt. Hierdoor kan er sneller een diagnose worden gesteld en daarmee de juiste behandeling worden gestart.

Tijdens de behandelingen kan men met behulp van diagnostische ultrasound regelmatig visuele feedback krijgen betreffende de ontwikkeling van de aandoening en het gevolgde beleid. Indien nodig kan het beleid tussentijds worden aangepast naar aanleiding van de in beeld gebrachte resultaten.

Echografische beeldvorming is een zeer bruikbare methode om musculoskeletale structuren (botten, gewrichten, spieren, pezen, kapsel en banden) te bestuderen, zoals bijvoorbeeld meniscusletsel, een spierscheuring, vochtophoping enz. Met echografie kan de fysiotherapeut structuren binnen het lichaam afbeelden door het uitzenden van geluidsgolven en het teruggekaatste (echo-) geluid om te zetten in videobeelden.

Voorbeelden van structuren die onder middels een echo te beoordelen zijn:

Echografie geeft een directe weergave van stand, beweging, letsel en anatomie van de desbetreffende regio van het lichaam. Weefselschade na een blessure is met echografie goed te beoordelen. De mate van weefselherstel tijdens de revalidatie kan eveneens worden bewaakt.

Het onderzoek is snel, gemakkelijk, comfortabel voor de patiënt en kan zo vaak herhaald worden als nodig is. Voordeel van echo ten opzichte van MRI en röntgenfoto is dat het dynamische opnames kan maken, waar een MRI en röntgen alleen een statisch beeld kunnen produceren.

Tijdens het onderzoek kan de patiënt actief participeren door aan te geven wanneer en bij welke beweging de klachten toe- of afnemen. De hulpverlener kan dan direct een relatie leggen tussen de klacht en de beelden.

Het consult vindt plaats binnen het Academie Instituut. U neemt plaats op onze behandelbank. De onderzoeker bestudeert de regio met behulp van een transducer, bekijkt de weergave op de monitor en bewaart indien gewenst een aantal relevante foto’s en/of video’s. Het onderzoek duurt gemiddeld 30 min. en de patiënt voelt er niets van. De bevindingen van de onderzoeker worden u meegedeeld. U kunt bij ons op zeer korte termijn terecht; op dit moment bestaat er geen wachtlijst.

De patiënten die in de reguliere fysiotherapeutische zorg op het instituut zijn, kunnen op strikte indicatie kosteloos gebruik maken van deze extra dienst. Voor derden die zich enkel aanmelden voor echografisch onderzoek gelden aparte tarieven. Dit valt niet onder de polis fysiotherapie.

Verwijzers
Voor verwijzers (huisartsen, collega fysiotherapeuten, specialisten) voeren wij ook echografische onderzoeken uit. U krijgt binnen 24 uur een rapport van de bevindingen tijdens het onderzoek. Mocht u patiënten willen doorsturen, kan dat het beste via onze beveiligde zorgmail: academieinstituut@zorgmail.nl of via de telefoon: 030-2515596.

Fysiotherapeut