Onderwijs Hogeschool Utrecht

Afgelopen voorjaar is er door Anton en Simone de 6-daagse keuzemodule ‘Manuele therapie bij patiënten met klachten aan kaak en hals’ verzorgd voor de masteropleiding Orthopedisch Manuele Therapie (OMT) van de Hogeschool Utrecht. Naast snijzaalpractica, hoorcolleges en practica over kaakklachten en gerelateerde klachten en casuïstieklessen, waren er gastcolleges van onder andere de tandarts-gnatholoog en de logopedist (Hanneke Bax).