Fysiotherapie

Fysiotherapie is een vak in beweging!

De fysiotherapie is een heel veelzijdig en dynamisch beroep met gedreven professionals die om patiënten geven en ondersteuning bieden bij een breed scala aan gezondheidsproblemen met het houdings- en bewegingsapparaat. Fysiotherapeuten werken nauw samen met sportscholen, andere therapeuten (ergotherapeuten, oefentherapeuten, logopedisten, psychologen, Buurtteams), ziekenhuizen en gespecialiseerde centra.

De fysiotherapeut komt via een proces van klinisch redeneren tot een specifieke fysiotherapeutische diagnose op basis waarvan een therapeutische en/of preventieve behandeling wordt gegeven. De fysiotherapeut maakt daarbij gebruik van kennis van de (bio)medische wetenschap, de bewegings- en de gedragswetenschappen.

Gezondheid wordt beschreven als:

‘Health as the ability to adapt and to selfmanage, in the face of social, physical and emotional challenges’.

Gezondheid is dus een dynamisch, persoonlijk en positief concept, dat ervan uitgaat dat de mens beperkingen, aandoeningen of ziekten het hoofd kan bieden en een zinvol en waardig leven kan leiden, onder voorwaarde dat iemand beschikt over gezondheidsvaardigheden.
De fysiotherapeut kan u hierbij helpen.

Indien u fysiek niet in staat bent om naar de praktijk te komen (bijvoorbeeld omdat uw huisarts of medisch specialist u bedrust heeft voorgeschreven of u na een heupoperatie uw heup nog niet mag belasten), dan is het mogelijk om fysiotherapie aan huis te krijgen. Voor de voorwaarden en tarieven van deze zorg kunt u contact opnemen met de secretaresse.