dr. Simone Gouw, promotie woensdag 8 mei

Op woensdag 8 mei is Simone gepromoveerd op haar proefschrift ‘Bruxisme and physical therapy – a physio-logical perspective’. Tegenover een promotiecommissie bestaande uit verschillende hoogleraren met expertise binnen dit vakgebied en in het bijzijn van collega’s, familie en vrienden, heeft zij haar proefschrift met succes verdedigd. Zij behaald hiermee de doctorstitel (dr. Simone Gouw).