Coronavirus update 3-5-2020

Het Academie Instituut volgt de richtlijnen van het RIVM, de overheid en de beroepsgroep KNGF nauwlettend op. Dit heeft de volgende consequenties voor de periode tot 6 mei 2020:

  1. Behandelingen kunnen alleen op afstand worden gegeven, met uitzondering van gevallen die individueel met de therapeut kortgesloten worden.
  2. Bij ons is er de mogelijkheid om een behandeling op afstand door te laten gaan via videobellen of telefonisch.

Het besluit om te stoppen met face to face behandelingen voor niet urgente zorg ligt in de lijn met de landelijke maatregelen.

Voor de actuele ontwikkelingen zie het RIVM.