Anton en Simone geven onderwijs op Universiteit Gent

Anton en Simone verzorgen begin 2018 op de faculteit geneeskunde van de Universiteit Gent een 6-daags programma over kaakdisfuncties. Het programma bestaat uit snijzaalpractica, hoorcolleges en practica over de diagnostiek en behandeling van TMD (kaakdisfuncties) en colleges over KNO, neurologie, tandheelkunde, psychologie, slaapgeneeskunde en zeldzame aandoeningen. Op 2 december wordt de start gemaakt met een Kick Off congres.