Manueel therapeut

Dr. Anton de Wijer

Naam: dr. Anton de Wijer
Titel: PhD
BIG: 69035506704

Specialisaties
+ Manueel (fysio)therapeut
+ Praktijk voor kaakdysfunctie

Van belang zijnde nevenfuncties: voorzittter Vereniging Samenwerkende Ouders Patiëntenorganisaties (VSOP)

De VSOP is een overkoepelende organisatie waar 70 patiëntenorganisaties bij zijn aangesloten, die zich vrijwel allemaal richten op zeldzame en genetische aandoeningen. Dit betreft minstens één miljoen mensen, en 5% van alle pasgeborenen in Nederland. De VSOP behartigt hun gezamenlijke belangen op het terrein van de kwaliteit van zorg, diagnostiek en preventie, medisch wetenschappelijk onderzoek, erfelijkheid en zwangerschap. De statutaire missie van de VSOP is “te stimuleren dat nieuwe genetische kennis en biomedische toepassingen voor iedereen toegankelijk zijn en optimaal bijdragen aan het welzijn en de gezondheid van zowel huidige als toekomstige generaties”.

Voorzitter beroepsnormcommissie en commissie dossiertoetsing van de Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie.

Wat doe jij (vakinhoudelijk) op het AI?
Als manueel (fysio)therapeut richt ik mij op klachten die het gevolg zijn van problemen aan het houdings- en bewegingsapparaat. Dit zijn zeer diverse klachten uiteenlopend van hoofdpijn, nek en rugklachten tot specifieke problemen die het gevolg zijn van ziekte en of beroepsmatige of sportieve overbelasting. Naast de primaire zorg voor patiënten op het Academie Instituut houd ik mij eveneens bezig met het geven van second opinions en het verzorgen van lezingen, workshops en of gastdocentschap.

Waarom is jouw vakgebied van belang?
Manuele therapie is een specialisatie binnen de fysiotherapie. Als fysiotherapeutisch specialisme richt de manuele therapie zich op de gezondheidsproblemen van cliënten met klachten aan het bewegingsapparaat die zich uiten in het neuromusculoskeletale (zenuw- spier-skelet) domein en die samenhangen met beperkingen in activiteiten en participatie. Manueel therapeutische hulpverlening berust op de principes van zowel Evidence Based Practice als biologische plausibiliteit en legitimeert zich door een interdisciplinair wetenschappelijk fundament. Vakinhoudelijk put de manuele therapie uit verschillende wetenschappelijke kennisbronnen, met name uit de biomedische, epidemiologische, bewegingswetenschappelijke, psychologische en sociologische vakwetenschappen.

Wat vind jij leuk aan jouw vakgebied, wat is jouw drijfveer?
Het is een voorrecht om mensen met klachten aan het bewegingsapparaat te kunnen helpen en hen te informeren over belangrijke aspecten als het ontstaan, beloop en prognose van de klachten. Kennisoverdracht is van groot belang. Ik zie de patiënt als partner, een ieder met een eigen rol.

Kun je jezelf in 4 woorden omschrijven?
Vriendelijk, eerlijk, holistisch gericht en positief

Wat is jouw motto?
Het herstellen van de disbalans tussen menselijkheid en efficiency is van belang om een goede hulpverlener te zijn.

Ons team

We maken graag kennis met u!

Fysiotherapeut

Anouk Janssen

Lees meer

Sportfysiotherapeut

Holger Drechsler

Lees meer

Kaakfysiotherapeut

Maud Eeuwen

Lees meer

Kaakfysiotherapeut

Simone Gouw MFT

Lees meer

Manueel therapeut

Ron Verweel Msc

Lees meer

Sportfysiotherapeut

Dr. Maarten van der Worp

Lees meer

Secretaresse

Tineke Wiebes

Lees meer

Secretaresse

Ria Mouthaan-van den Heuvel

Lees meer