Schouder Expertise Centrum

Het Arm Expertise Centrum (AEC) valt onder de Stichting Academie Instituut Fysiotherapie PLUS. Het AEC richt zich op preventie, diagnostiek en het behandelen van klachten en aandoening van de nek, schouder en arm.
Goede informatievoorziening, communicatie en bejegening hebben onze prioriteit.

Team:
Bij het AEC wordt er multidisciplinair naar uw klacht wordt gekeken. Er zal regelmatig overleg tussen de disciplines zijn om de klacht zo duidelijk mogelijk in kaart te brengen. Het multidisciplinaire team bestaat uit een fysiotherapeut, logopedist, ergotherapeut, acupuncturist en een psycholoog. Bovendien kan er in het fitnesscentrum Bèta-Move gericht getraind worden, individueel of in groepen.

Behandelmogelijkheden
• Fysiotherapie
• Manuele therapie
• Shockwave therapie
• Accupunctuur
• Turbo therapie tenniselleboog
• Medical Taping
• Advies m.b.t. werkplek
• Revalidatie na operaties, fracturen, etc.
• Graded Activity

Aanmelden:
Aanmelden kan zonder verwijzing via 030-2515596, via de mail of aan de balie.
Het eerste onderzoek zal plaats vinden op het Academie Instituut Fysiotherapie Plus. Als er klachten optreden op een specifieke locatie zoals uw werk of sportvereniging kan de intake op locatie worden gedaan. Uw klacht wordt volledig in kaart gebracht door een fysiotherapeut. De fysiotherapeut start met een vraaggesprek om meer te weten te komen over de klacht. Er volgt een lichamelijk onderzoek voor aanvullende informatie. Vervolgens zal de fysiotherapeut terugkoppelen wat zijn of haar bevindingen zijn en wat zijn advies is. In overleg met de fysiotherapeut kan besloten worden om andere disciplines in te schakelen, om de best passende behandeling te starten.

Vergoeding:
De behandelingen vanuit het AEC zullen vergoed worden vanuit uw verzekering als u aanvullend verzekerd bent voor fysiotherapie. Het Academie Instituut Fysiotherapie PLUS heeft contracten met vrijwel alle verzekeraars.

Specialistische Samenwerking 2e lijn
Het Academie Instituut heeft een specialistische samenwerking met het Universitair Medisch Centrum Utrecht.Prof. dr. Frank Backx, hoogleraar klinische sportgeneeskunde bij het UMCU, drs. Karin Thijs, sportarts en drs. Wout van der Meulen, sportarts, en één van de sportfysiotherapeuten van het Academie Instituut houden gezamenlijk een SPECIAAL SPORTLETSEL SPREEKUUR. Aanmelden kan via de administratie via tel. 030-2515596, keuze 1 of per e-mail info@academieinstituut.nl.

Vanaf 1-1-2016 heeft u voor de sportarts een verwijzing van de huisarts of specialist nodig en wordt het consult vergoed uit uw basisverzekering. Met klachten die u beperken in uw sportbeoefening, kunt u bij de sportarts terecht voor een deskundige diagnose en advies. De erbij aanwezige fysiotherapeut kan direct aanvullend diagnostische onderzoek doen, zoals bijvoorbeeld echografie of een loopanalyse. Hierdoor bent u verzekerd van een optimaal, hoogkwalitatief professioneel consult.

De Schouder Specialist