Zorgverzekering

De DTF (Directe Toegankelijkheid Fysio), die sinds 1 januari 2006 van kracht is, maakt dat de patiënt steeds meer de regie in eigen hand heeft. De patiënt kan immers zonder verwijzing, direct bij een fysiotherapeut terecht.

Het is belangrijk dat de patiënt zich goed aanvullend verzekerd. Fysiotherapie wordt niet altijd vanuit het basispakket vergoed. Per aanvullende verzekering zijn er grote verschillen in het aantal behandelingen dat vergoed wordt. Voor patiënten met een chronische aandoening geldt dat zij vanuit de basisverzekering vergoed worden. De eerste twintig behandelingen moet de patiënt echter zelf betalen! Een goede aanvullende verzekering is daarom zeer van belang.

De term ‘chronisch’ roept overigens nogal eens verwarring op. De overheid heeft een lijst samengesteld met zogenaamde ‘chronische indicaties’. Het betreft een lijst met aandoeningen waarbij de vergoeding voor fysiotherapie grotendeels vanuit de basisverzekering geregeld wordt. Er is voor deze vergoeding een verwijzing door een arts of specialist nodig. Alleen wanneer een aandoening voorkomt op de lijst (de zogenaamde ‘lijst Borst’) is er sprake van een chronische indicatie.