Zorgverzekering

De DTF (Directe Toegankelijkheid Fysio), die sinds 1 januari 2006 van kracht is, maakt dat de patiënt steeds meer de regie in eigen hand heeft. De patiënt kan immers zonder verwijzing, direct bij een fysiotherapeut terecht.

Het is belangrijk dat de patiënt zich goed aanvullend verzekerd. Fysiotherapie wordt niet altijd vanuit het basispakket vergoed. Per aanvullende verzekering zijn er grote verschillen in het aantal behandelingen dat vergoed wordt. Voor patiënten met een chronische aandoening geldt dat zij vanuit de basisverzekering vergoed worden. De eerste twintig behandelingen moet de patiënt echter zelf betalen! Een goede aanvullende verzekering is daarom zeer van belang.

De term ‘chronisch’ roept overigens nogal eens verwarring op. De overheid heeft een lijst samengesteld met zogenaamde ‘chronische indicaties’. Het betreft een lijst met aandoeningen waarbij de vergoeding voor fysiotherapie grotendeels vanuit de basisverzekering geregeld wordt. Er is voor deze vergoeding een verwijzing door een arts of specialist nodig. Alleen wanneer een aandoening voorkomt op de lijst (de zogenaamde ‘lijst Borst’) is er sprake van een chronische indicatie.

 

BETALINGSVOORWAARDEN

De betalingsvoorwaarden maken deel uit van de behandelingsovereenkomsten tussen u als patiënt en de fysiotherapeut.

  1.  Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt en de fysiotherapeut.
  2. Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken die niet of te laat geannuleerd worden, zullen voor 75% van het behandeltarief bij u in rekening worden gebracht.
  3. Betaling voor de fysiotherapeutische diensten geschiedt binnen 30 dagen nafactuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn is er sprake van verzuim en staat het de fysiotherapeut vrij om, zonder nadere ingebrekestelling, incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook wettelijke rente worden gevorderd.
  4. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de patiënt.
  5. In het geval dat de fysiotherapeut zich voor het betaalbaar stellen van declaraties wegens door hem/haar geleverde diensten aan een factoringbedrijf heeft verbonden, zullen de betalingsvoorwaarden van dat factoringbedrijf prevaleren.